Screeningsprogram

Tænk og Reflekter

Uenighed om effekten af brystkræftscreening
Spørgsmålet om, hvor mange kvinder brystkræftscreeninger egentlig redder, har været debatteret heftigt i flere år, fordi myndigheder og forskere tolker de videnskabelige undersøgelser forskelligt.

Ifølge den forskning, Sundhedsstyrelsen baserer sit tilbud om screening på, redder man 4 kvinder fra at dø af brystkræft, hvis man inviterer 1.000 kvinder over 50 år til at deltage i mammografiscreening gennem 20 år.

Men den forskning, styrelsen tager udgangspunkt i, viser også, at screeningsprogrammet vil føre til, at 68 kvinder vil få at vide, at de har brystkræft, som så senere i udredningsforløbet vil vise sig at være en såkaldt falsk-positiv, altså ikke kræft.

Screeningsprogrammet betyder samtidig ifølge Sundhedsstyrelsens nye folder, at 13 kvinder vil blive overdiagnosticeret med brystkræft.

De vil altså helt unødvendigt få en egentlig brystkræftbehandling, som indebærer et kirurgisk indgreb og efterfølgende stråle- og kemoterapi, der i sig selv kan være kræftfremkaldende, selvom de aldrig ville være blevet syge af brystkræften, hvis den ikke var blevet behandlet.

Brystkræften ville aldrig have udviklet sig i kvindernes levetid, og de 13 kvinder vil altså have modtaget den hårde kræftbehandling helt uden grund.

Sundhedsstyrelsen vurderer dog alligevel samlet set, at det giver god mening at invitere danske kvinder til screeningsprogrammet.

Forskerne på det Det Nordiske Cochrane Center er uenige.

Ifølge centerdirektør Karsten Juhl Jørgensen peger den forskning, som forskningscenteret finder mest valid, på, at brystkræftscreeningerne ikke engang redder de 4 ud af 1.000, som Sundhedsstyrelsen anslår.

– Vi vurderer, at brystkræftscreening ikke har nogen som helst betydning for brystkræftdødeligheden. De kvinder, som deltager i screeningsprogrammet, har ingen gavn af det og udsætter derfor udelukkende sig selv for risikoen for falske alarmer og overdiagnosticering ved at deltage. Derfor mener vi også, at man helt bør afskaffe screeningsprogrammet, siger Karsten Juhl Jørgensen..(kilde Thomas Elmke, DR)

Så hvor efterlader det os? OS kvinder der frygter, bekymre os og håber på at det aldrig bliver os….
Det er vigtigt at vi er os selv nærmest, undersøger os selv og reflekterer og stiller spørgsmåltegn ved de informationer vi får.

Kærlig hilsen Nadia

Skriv et svar